Dış Cephe Yalıtım Detayları

Uygulama Alanı

  • Dış Cephe Kaplama Altı

  • Uygulama Şekli

    Püskürtme


Binalarda ısı yalıtımı; mevsim şartlarına göre binayı ısıtmak veya soğutmak için sağlanan soğuk yada sıcak havanın dışarıya kaçmasını/ girmesini önleyerek ısı ekonomisi ve ısıl konfor sağlamak amaçıyla yapılır.

Bina yapımındaki gelişmeler ile birlikte, yapılar kalın boyutlu ve ağır malzemelerden narin-ince boyutlu hafif malzemelere geçmiştir. Bu durum, sağladığı birçok yarar yanında yapı fiziği ve ısı yalıtım konularında daha dikkatli davranmak gereğini ortaya getirmiştir. Binanın ısı yalıtımı; yapının gerek kışın, gerekse yazın karşılaşacağı dış şartları güvenle karşılayabilecek şekilde düşünülmelidir. Binanın ısı etkilerine karşı yalıtılmasında amaç, yapının zaralı boyutlarda ısı hareketleri ve buhar yoğuşması sonucu zaman içinde yapı hasarlarının (Don hasarı, nem hasarı, küflenme, bozulma, demir aksamının çürümesi-korozyon vs.)ortaya çıkmasını engellemektedir. Kullandığımız binalar kışın büyük ısı kayıplarına, yazın ise büyük ısı kazançlarına maruz kalmaktadır.Gerek müteahhit, gerekse konut kullanıcıları genelde bu olayı göz ardı etmekte, binanın sadece estetik ve güzel görünüşüne ağırlık vermektedirler. Durum böyle olunca, özellikle bina inşaatı esnasında uygun olmayan yapı malzemeleri seçimi ve yapılmayan basit hizmetler ile binanın kullanım ömrü süresince, hem konut sahiplerine hem de daha fazla enerji tüketimi ile çevre üzerine olan olumsuzluklar artarak devam etmektedir.Bor katkılı ısı, ses ve yangın yalıtımı sağlayan Selüloz Yünü bu konuda dış cehpeye sıva yapmadan uygulanması ile binanın yükünü çok çok hafif tutmakta, nemden rutubetten korumakta, haşerelerden korumaktatır.

Dış Cephede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar


Selüloz Yünü direkt su yalıtım malzemesi olmadığından dolayı dış cephelerde kullanılacağı durumlarda bir kaplama (kompozit panel, ahşap kaplama, boardex vb.) ile üzeri örtülmelidir.